دلنوشت
... 2سفر درس روستا به آذربا
...سفر درس روستا به آذربایج
مسیر تهران به اندیمشک
سفر به روستای چلی
2سفر به مناطق سیل زده لرستان
...سفر به مناطق سیل زده لرس