هرمزگان
فرانسه - پاریس-2
تصاویر و طراحی های سفر پاریس
فرانسه - پاریس-1
پاریس
بازدید از نمایشگاه
نمایشگاه به روایت تصویر...
نمایشگاه پاریس _2
نمایشگاهی از آثار , طرح ها و دلنوشته , سفرنامه های دکتر حسینی در ...
تنهايي...
ای دل آزاد شدی ...صيّاد رفت , خود اسیر دام شد ...چون باد رفت ای دلم رقصی بکن، سازی بزن ...آن همه تنهاييه بی داد رفت
بزرگداشت
مراسم نکوداشت دکتر محمدتقی حریری رضایی
نمایشگاه پاریس _1
نمایشگاهی از آثار , طرح ها و دلنوشته , سفرنامه های دکتر حسینی در ...
طالقان - روستای ایستا
سفر دانشجویی کردستان
بلبر - اورامان- سنندج زیوار مریوان